Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

WSPARCIE MŚP W DOSTĘPIE DO RYNKU KAPITAŁOWEGO- 4 STOCK

WSPARCIE MŚP W DOSTĘPIE DO RYNKU KAPITAŁOWEGO- 4 STOCK PODDZIAŁANIE 3.1.5

Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych o charakterze innowacyjnym

Poziom

50%

Maksymalna kwota dofinansowania

będzie zróżnicowana w zależności od wyboru rynku kapitałowego oraz skutecznego pozyskania środków na nim. Przykładowo: w przypadku upublicznienia spółki na rynku regulowanym GPW czy emisji nowych serii akcji kwota dotacji w postaci zaliczki wyniesie do 100 tys. zł przy intensywności pomocy na poziomie 50 proc.

Jednak w przypadku pozyskania przez firmę pieniędzy z emisji akcji na GPW wartość dofinansowania zostanie odpowiednio zwiększona (do 800 tys. zł) i wypłacana jedynie w postaci refundacji (nie więcej niż 50 proc. wydatków kwalifikowanych poniesionych na usługi doradcze).
Ostateczna wartość będzie więc zależna nie tylko od wyboru rynku kapitałowego, ale i od skutecznego (bądź nie) pozyskania pieniędzy na poszczególnych parkietach.

Na rynku obligacji Catalyst najwięcej będzie można dostać 80 tys. zł, na New Connect 100 tys. zł, a na GPW i rynkach zagranicznych aż 800 tys. zł. Wszystko pod warunkiem pozyskania pieniędzy z rynku.
Jeśli przedsiębiorstwu się to nie powiedzie, to na Catalyst dostanie co najwyżej 40 tys. zł dotacji (w przypadku wprowadzenia spółki na ten rynek) lub 30 tys. zł (w przypadku kolejnej emisji obligacji). Na New Connect będzie to co najwyżej 30 tys. zł, a na GPW i rynkach zagranicznych 100 tys. zł.

Koszty kwalifikowane obejmą m.in.

  • koszty zakupu usługi doradczej dotyczącej przygotowania takich dokumentów jak np.: raport due diligence, wycena spółki,
  • raport z audytu sprawozdań finansowych,
  • memorandum informacyjne/prospekt emisyjny.
  • Finansowany będzie też zakup usługi doradczej w zakresie ratingu emisji oraz ratingu emitenta.

Ogłoszenie konkursu 9 grudnia 2015 Rozpoczęcie naboru wniosków 12 stycznia 2016 Zakończenie naboru wniosków 31 marca 2016