Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - krok po kroku

 

telefon Telefon: (+48) 883-43-63-13Tel: 883-43-63-13

Pierwszym krokiem który należy poczynić- planując ubieganie się o dotację z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw jest analiza i sprawdzenie czy planowana działalność klasyfikuje się do objęcia wsparciem

W tym celu - należy sprawdzić czy kod PKD planowanej działalności - znajduje się na niżej zamieszczonej liście

Lista działalności objętych wsparciem w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Jeśli - kod planowanej działalności - znajduje się na liście - można planować aplikowanie po dotacje.

Aplikowanie w działaniu 312 PROW - krok po kroku

1) Wniosek o nadanie NIP - Numeru Identyfikacyjnego Producenta

Każdy beneficjent ubiegający się o dotacje z Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich zobowiązany jest dysponować w/w numerem bądź wraz z wnioskiem i biznesplanem złożyć wniosek o jego nadanie.

    Formularz wniosku do uzupełnienia   

Pobierz

    Przykładowy formularz - uzupełniony wniosek o NIP    

Pobierz  

Przed wystąpieniem o dotacje - przygotuj formularz i złóż go w swoim biurze powiatowym ARiMR
Lista oddziałów regionalnych - biur powiatowych ARiMR - tutaj.

 

2) Przeanalizuj przedsięwzięcie

Zapoznaj się z pełną listą załączników jakie należy przygotować

Lista załączników
- całość dokumentacji


 

3) Zaplanuj inwestycje - Przygotuj kosztorys inwestycyjny ( wstępnie oszacuj koszty )

W przypadku zakupu wyłącznie maszyn i urządzeń, wyposażenia - wyślij zapytania ofertowe na planowane do nabycia środki do 3 oferentów
( zachowaj wysyłane zapytania ofertowe, potwierdzenia wysłania zapytań, otrzymane oferty)

WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 Pobierz


W przypadku prac budowlanych - zleć przygotowanie kosztorysu według wytycznych ARiMRKosztorys PROW - wytyczneKosztorys PROW - wytyczne

Przekaż wytyczne kosztorysantowi.


Osobom planującym duże inwestycje budowlane - nie posiadającym projektu, kosztorysu - pomagamy skompletować wskazane załączniki.
W powyższej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt i informacje.

Po przygotowaniu kosztorysu przez kosztorysanta - wyślij nam dokument na skrzynkę mailową - zostanie sprawdzony pod kątem poprawności przygotowania. Jest również niezbędny do uzupełnienia wniosku i biznesplanu.

4) Wystąp z wnioskiem o pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych / Dotyczy inwestycji budowlanych

Dotyczy wnioskodawców planujących budowę, przebudowę, remont, prace adaptacyjne - w ramach których zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych.

5) W przypadku inwestycji nieoddziaływających negatywnie na środowisko - złóż wniosek o wydanie opinii iż dana
inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko. ( w przypadku inwestycji budowlanych opinia/decyzja o oddziaływaniu na środowisko jest standardowo dołączana do pozwolenia na budowę)

Dla pozostałych inwestycji - z wnioskiem należy wystąpić samodzielnie.

Wniosek składa się w wydziale odpowiedzialnym za ochronę i kształtowanie środowiska
( Odpowiedni Wydział w Urzędzie Miasta, Starostwie )

Wzór wniosku
Pobierz
Przykład wniosku
Pobierz

 

6) Uzupełnij Informator

Podaj dane odnośnie wnioskodawcy, siedziby firmy, planowanej działalności, informacja na temat działek ( dotyczy prac budowlanych, remontowych), dane odnośnie posiadanego zaplecza ( maszyny, urządzenia, grunty, budowle)

W przypadku rozwijanej działalności - należy podać dodatkowo dane odnośnie zatrudnienia ( na podstawie deklaracji ZUS DRA ( średnia za 12 miesięcy) informacje finansowe za rok poprzedni i bieżące miesiące roku składania wniosku.

Należy krótko scharakteryzować planowaną działalność, podać kod PKD.

INFORMATOR

Pobierz

 

Zarówno przy działalności rozwijanej i planowanej - należy podać główne produkty/usługi na których zarabia/zamierza zarabiać przedsiębiorstwo ( wskazane podanie najbardziej dochodowych produktów/usług) oraz szacunkowej ilości sprzedaży każdej z nich w ujęciu rocznym

Ostatnia część informatora dotyczy planowanego zatrudnienia oraz sytuacji finansowo-księgowej firmy.
Należy wskazać planowane do utworzenia miejsca pracy ( nazwa stanowiska, uzasadnienie utworzenia w związku z projektem (zakres obowiązków) wymiar czasu pracy (np. pełen etat, połowa etatu)
Dodatkowo wskazane jest podanie źródła finansowania inwestycji ( kredyt, środki własne) oraz stanu bilansu przedsiębiorstwa ( aktywa, pasywa)

Wypełniony informator należy przesłać na naszego maila. Ważne aby informacje w nim podane były wyczerpujące oraz odnosiły się do każdej sekcji która dotyczy wnioskodawcy.

7) Kompletowanie załączników - potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem.

W zależności od typu załącznika należy go potwierdzić za zgodność z oryginałem przez pracownika ARiMR, notariusza bądź bezpośrednio przez wnioskodawcę ( szczegółowe informacje - w pliku - dokumentacja - opis załączników )

Zgodnie z listą załączników - należy przygotowywać wszystkie dokumenty w niej wymienione dotyczące wnioskodawcy. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości - prosimy o kontakt.

8) Ostateczne ustalenia w zakresie dokumentacji, ewentualne korekty i zmiany odnośnie harmonogramu inwestycji

9) Wysyłka dokumentacji do klienta. Sprawdzenie i analiza otrzymanej dokumentacji.

W momencie odbioru - klient zobowiązany jest do złożenia czytelnych podpisów pod wnioskiem, biznesplanem, załącznikami.

10) Dołączenie do dokumentacji samodzielnie przygotowanych załączników, sprawdzenie listy kontrolnej.

ZAŁĄCZNIKI WNIOSKODAWCY

Pobierz

W przypadku gdy na dzień złożenia wniosku wnioskodawca nie dysponuje którymś z załączników wymienionym na liście ( np. w przypadku pozwolenia na budowę ) składa dokumentację bez powyższego dokumentu - odnotowując fakt niedołączenia go do kompletu dokumentacji.

W powyższej sytuacji wnioskodawca może uzupełnić braki na wezwanie ARiMR (maks. 2 razy)

11) Uzupełnienie braków.

W przypadku wezwania ARiMR do uzupełnienia dokumentów, przesłania wyjaśnień wnioskodawca informuje naszą firmą o zaistniałej sytuacji przesyłając skan pisma na naszego maila, bądź w przypadku bardziej złożonej dokumentacji - kompletne pismo na nasz adres.

12) Podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu.

W momencie gdy ARiMR nie ma żadnych zastrzeżeń do złożonych dokumentów, dostarczono na wezwanie wszystkie brakujące załączniki - wnioskodawca listownie zapraszany jest do podpisania umowy o dofinansowaniu projektu.

 

tl_files/zdjecia/strzalka niebieska lewa.pngwróć do opisu działania