Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Studium wykonalności projektu pod dotację

Studium wykonalności projektu

Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów. Studium powinno stanowić plan projektu. Muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym. Studium wykonalności pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie tworzy jasne uzasadnienie celu realizacji projektu.

Opracowanie ma na celu dostarczyć wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej, która na jego podstawie dokonuje oceny inwestycji. 

W przypadku pozyskiwania pomocy finansowej ze środków unijnych, tworzone dokumenty mogą być elementem kompleksowej dokumentacji przygotowywanej dla Państwa przez naszą firmę, jak również stanowić załącznik do wniosku opracowywanego we własnym zakresie.

Oferujemy:

 • opracowanie Studium Przedinwestycyjnego (Pre-FeasibilityStudy);
 • opracowanie Studium Wykonalności Projektu (FeasiblityStudy), którego celem jest dostarczenie przesłanek do podjęcia decyzji o przyznaniu środków finansowych z funduszy pomocowych dla planowanego przedsięwzięcia lub dla innych celów.

Przykładowy zakres opracowywanego przez nas studium wykonalności:

 1. Informacja o wnioskodawcy.
 2. Przedmiot studium wykonalności.
 3. Opis projektu.
 4. Opis istniejącego systemu.
 5. Analiza popytu.
 6. Definiowanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia sektora.
 7. Analiza opcji technicznych.
 8. Analiza oddziaływania na środowisko.
 9. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu.
 10. Analiza finansowo-ekonomiczna.
 11. Analiza ryzyka i wrażliwości.

Do kogo kierowana jest nasza oferta?

Usługa kierowana jest do wszystkich podmiotów, które mają w planach inwestycje, w szczególności tych, którzy będą potrzebowali zewnętrznego finansowania (dotacje, kredyt).

Kiedy nawiązać współpracę?

Przygotowanie studium wykonalności zajmuje w zależności od stopnia złożoności - od 2 tygodni do miesiąca czasu, po uzyskaniu kompletu niezbędnych danych. Cześć danych, takich jak historyczne sprawozdania finansowe, schematy organizacyjne itp. np.  musimy uzyskać od Klienta, dlatego należy pamiętać, że dla dobrego przygotowania dokumentu niezbędna jest właściwa współpraca obu stron

 

Planujesz aplikować po dotację wymagającą przedłożenia studium wykonalności projektu -Zadzwoń

telefon Telefon: (+48) 883-43-63-13Tel: 883-43-63-13