Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

Dotacje dla przedsiębiorstw rolniczych w zakresie inwestycji w maszyny, urządzenia i rozwój działalności.

Beneficjenci - grupa docelowa

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy

Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty

  • zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonegoprzeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku.
  • Koszt zakupu ciągnika rolniczego w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów.

Leasing, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Forma, kwoty i wielkość wsparcia

Dotacja stanowi refundację części kosztów inwestycji.
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.
Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł

Pomoc może być przyznana, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
  • wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa;
  • wnioskodawca deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych, co związane jest z zabezpieczeniem przed ryzykiem tworzenia sztucznych warunków w celu uzyskania wsparcia, tj. zakupu maszyn rolniczych, które przede wszystkim będą używane we własnym gospodarstwie rolnika, a nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zapewniającej dochód.

Pomocy nie udziela się podmiotom, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, objętego PROW 2007-2013.

Kryteria wyboru będą uwzględniać operacje dotyczące w szczególności:

  • innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu
  • wnioskodawców, którzy nie korzystali z pomocy finansowej w ramach działań
    „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętych PROW 2007-2013
  • realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju.