Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Prosument - pożyczki i dotacje na OZE

Program Prosument - wsparcie inwestycji w domowe instalacje OZE

Celem programu jest ograniczenie emisji CO2 i zwiększenie produkcji energii z OZE poprzez zakup i montaż małych i mikroinstalacji proekologicznych, do produkcji energii cieplnej i elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Prosument ma być realizowany w latach 2014-2018,

Wsparcie w formie nisko-oprocentowanej pożyczki w ramach programu będzie można uzyskać na zakup i montaż:

  • źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
  • systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, mikrobiogazowni oraz mikrokogeneracji o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Wielkość i forma wsparcia

Wsparcie udzielane w formie preferencyjnej i bardzo nisko-oprocentowanej pożyczki ( kredytu) z częściowym dofinansowaniem ( wielkość % poziomu dofinansawania zależy od typu projektu oraz rodzaju beneficjenta)
Maksymalna kwota pożyczki wyniesie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć, przy czym nie więcej niż

-100 tys. zł dla osoby fizycznej
-300 tys. zł dla wspólnoty, czy spółdzielni mieszkaniowej.

W przypadku zakupu i montaż instalacji dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wielorodzinnego, opartych na więcej, niż jednym źródle energii cieplnej i/lub elektrycznej, o ile byłoby to technicznie i ekonomicznie uzasadnione, przewiduje się, że łączna kwota kredytu wynosić będzie nie więcej niż

-150 tys. zł dla osoby fizycznej
-450 tys. zł dla wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

Dofiansowanie:

Pierwszy etap programu pilotażowego obejmie lata 2014 i 2015, a w jego ramach wydanych zostanie 200 mln zł (100 mln zł dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego). Dotacja wyniesie odpowiednio:
a) 40% - dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych,
b) 20% - dla pozostałych instalacji OZE typu: kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Na drugi etap programu pilotażowego przeznaczonych zostanie pozostałe 400 mln zł (analogicznie 200 mln zł  dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 200 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego). Program będzie obejmował lata 2016 - 2020. Zmniejszeniu ulegnie jednak kwota dotacji, która wyniesie:
a) 30% - dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych,
b) 15% - dla pozostałych instalacji OZE typu: kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Założenia programu Prosument
Oprocentowanie kredytu, pożyczki dla kredytobiorcy wyniesie 1% a łączna wysokość prowizji i opłat związanych z kredytem nie więcej niż 6 proc. kwoty kredytu, w tym wysokość prowizji za udzielenie kredytu w pierwszym roku nie więcej niż 3 proc.

Wymagania: wysoka jakość instalowanych urządzeń, gwarancja producenta głównych urządzeń na co najmniej 5 lat, rękojmia wykonawcy na co najmniej 3 lata, projektowanie i montaż przez osoby posiadające uprawnienia.

Zakłada się, że maksymalny okres kredytowania wynosić będzie 7 lat dla osób fizycznych i 12 lat dla wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych, a maksymalny okres realizacji inwestycji 18 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu.