Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Pozyskiwanie dotacji, biznesplany i wnioski aplikacyjne po dotacje

Oferujemy kompleksową obsługę osób prywatnych, przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych począwszy od analizy planów inwestycyjnych poprzez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku o dotacje wraz z kompletem załączników, przygotowaniem wniosków o płatność oraz finalnym rozliczeniem przyznanego wsparcia.

 • Audyt unijnyEtap I Audyt, konsultacje i analiza przedsięwzięcia
  Audyt możliwości wsparcia obejmuje wszystkie dostępne na polskim rynku funduszowym programy finansowane z funduszy strukturalnych UE.
  Pod uwagę wzięte zostaną też te aspekty potencjalnych projektów, które pozwalają na aplikację w programach paneuropejskich (zarządzanych bezpośrednio przez KE) oraz pozaunijnych (np. EOG, NFOŚiGW środki krajowe). W efekcie Klient otrzyma dokument stanowiący wszechstronną
  analizę możliwości dotacyjnych już teraz, na etapie formułowania poszczególnych programów.
 • Analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji
  Analizę podmiotowa pozwalająca ustalić jego status i wskazać możliwe kierunki pozyskania wsparcia w latach 2007-2013 (programy wsparcia, rodzaje możliwych do wsparcia projektów),
  Analizę przedmiotowa dotycząca szans pozyskania wsparcia na wskazane przez Klienta planowane do realizacji zadania
 • Rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań dla projektów inwestycyjnych
 • Wskazanie najlepszego programu lub programów z uwzględnieniem najbliższych terminów naborów wniosków
 • Symulacja oceny szans uzyskania wsparcia
 • Planowanie projektu  Etap II Planowanie Projektu
  • Wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji z uwzględnieniem planowanych terminów konkursów
  • Propozycje rozwiązań alternatywnych
  • Konsultacje na etapie przygotowania projektu mające na celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów
    
 • Dokumentacja aplikacyjna  Etap III Sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej
  • Sporządzenie wniosku o dotację
  • Przygotowanie biznesplanu, studium wykonalności
  • Pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (opinie o innowacyjności, dokumenty finansowe, badania rynkowe, pozwolenia na budowę etc.)
  • Przygotowanie analizy finansowej planowanej inwestycji
  • Skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej
  • Dokonywanie niezbędnych poprawek i uzupełnień (w razie potrzeby)
    
 • tl_files/zdjecia/iEngrenages.png  Etap IV Zarządzanie projektem i monitoring inwestycji
  • Konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku
  • Pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje
  • Monitorowanie i kontrola realizacji projektu
  • Doradztwo w trakcie wdrażania projektu inwestycyjnego
  • Przygotowanie wniosku o płatność
    
 • Rozliczenie dotacji  Etap V Rozliczenie unijnego projektu
  • Przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji
  • Współpraca z podwykonawcami inwestycji w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dotację
  • Sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu
    

Wycena naszych usług ustalana jest na podstawie indywidualnych potrzeb Klienta i zależy w głównej mierze od zakresu zleconych prac, rodzaju projektu, zakresu i wielkości inwestycji.

 

 

Wysokie wymagania to klucz do sukcesu

Sam Walton