Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Ochrona własności przemysłowej

Ochrona własności przemysłowej Poddziałanie 2.3.4 

Dofinansowanie i wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Założenia ogólne:

 • Kontynuacja wspierania MSP w zakresie uzyskiwania i realizacji ochrony własności przemysłowej wdrażanego w ramach poddziałania 5.4.1 PO IG;
 • Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP;
 • Przedmiot ochrony: wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy;
 • Przedmiot ochrony nie musi być efektem przeprowadzonych prac badawczych;
 • Brak możliwości ubiegania się o wsparcie na zastrzeżenie znaku towarowego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?:

Z działania mogą skorzystać – mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Na co można uzyskać dofinansowanie?:

1) działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i komercjalizacją przedmiotów zgłoszenia, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe;
2) działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie:
a) unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji;
b) stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

Założenia finansowe i poziom wsparcia:

-Minimalna wartość projektu – 10 000 PLN
-Maksymalna wartość projektu – 1 000 000 PLN
-Wsparcie do 50% (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i miejsce realizacji projektu)
-Budżet Poddziałania: 47 620 000 euro

Koszty kwalifikowane:

 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika uprawnionego do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;
 • zgłoszenie przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego do właściwego organu ochrony własności przemysłowej, a następnie prowadzenie postępowania przed tym organem;
 • prowadzenie postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa;
 • pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w UPRP;
 • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;
 • pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej;
 • pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej – 1 konkurs w roku 2015:

Rozpoczęcie naboru wniosków 22 października 2015 r., Zakończenie naboru wniosków 28 marca 2016 roku.

Planowany budżet konkursu: 34 200 000 PLN