Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Małe projekty - wniosek - oferta przygotowania dokumentacji dla działania 413 PROW - Małe projekty

Oferta obejmuje:

 • Przygotowanie wniosku dla działania Małe projekty aplikacyjnego zgodnie z wytycznymi instytucji przyjmującej wnioski.
 • Przygotowanie obliczeń zgodnie z wytycznymi formalnymi i merytorycznymi instytucji

Cennik (ceny z podziałem na etapy aplikowania) dla działania Małe projekty - 413 PROW

tl_files/zdjecia/Clipping _ Tex PROW.png

Opcja I
I ETAP
płatność zaliczkowa na poczet stworzenie dokumentacji
999 zł netto
II ETAP stworzenie dokumentacji wraz z konsultacjami - 499 zł netto [ płatne przed wysłaniem kompletu dokumentacji do klienta]
III ETAP 499 zł netto płatne po podpisaniu umowy z ARiMR ( składowa opłaty za sukces - płatna wyłącznie w przypadku pozytywnej decyzji)
IV ETAP Success fee - ostateczna płatność po otrzymaniu dotacji ? 5%netto od dotacji  

Całkowite koszta stworzenia dokumentacji do momentu otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji wynoszą więc 1498zł. 

Do wszystkich kwot netto należy doliczyć podatek VAT. (Gwarancja pisemna w postaci umowy iż dane koszta nie ulegną zmianie)

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


Opcja II
I ETAP
Płatność przy podpisaniu umowy z ARiMR
( płatne wyłącznie w przypadku pozytywnej decyzji )  1999zł netto.
II ETAP Success fee Ostateczna płatność po otrzymaniu dotacji 7,77% netto wartości dotacji . ( nie mniej niż 1500 netto)
[ w opcji II nasza firma ponosi całkowite ryzyko pozyskania dotacji na rzecz klienta. Pierwsze koszty klient ponosi w momencie podpisania umowy o wsparciu planowanej inwestycji, przedsięwzięcia z ARiMR która odpowiada za wdrażanie i rozdzielanie dotacji ]
Do wszystkich kwot netto należy doliczyć podatek VAT.
(Gwarancja pisemna w postaci umowy iż dane koszta nie ulegną zmianie)

W przypadkach obu opcji zleceniodawca pokrywa koszt związany z dostarczeniem kompletu dokumentacji we wskazane przez siebie miejsce w kwocie 49zł netto.

Co nas wyróżnia:

 • Indywidualne podejście do każdego beneficjenta i jego branży
 • Płatności rozłożone na etapy i raty, tak by nie stanowiły obciążenia dla klienta
 • System zniżek dla klientów polecających - Możliwość zaoszczędzenia nawet 500zł.
 • Informujemy o obszarach wykluczonych, na które nie jest przyznawane wsparcie.
 • Monitoring wyników i opieka nad projektem od początku jego powstania aż do momentu przyznania dotacji
 • CERTYFIKAT EFG Certyfikat EFG[ European Financial Guide] potwierdzający jakość świadczonych usług oraz wysokie kompetencje.
 • CERTYFIKATY PARPCertyfikat PARP [ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ]
 • Bezpłatne konsultacje telefoniczne i wsparcie na każdym etapie współpracy.
 • Wystawiamy rachunki i faktury Vat

ZASADY WSPÓŁPRACY KROK PO KROKU

 • Zapoznaj się z informatorem dotyczącym dotacji z działania Małe projekty. Przeczytaj o warunkach aplikowania, wymogach, kosztach które mogą być uznanePrzeczytaj regulamin oraz zasady współpracy  za kwalifikowane oraz kwestiach formalnych ubiegania się o dotację. Przeczytaj również nasz regulamin.

 • Zadzwoń 883-43-63-13Jeśli spełniasz wszystkie wymogi, skontaktuj się z naszym zespołem, oraz powiadom nas o chęci nawiązania współpracy.

 

 

 • Przygotowujemy dla Ciebie umowę, którą następnie wysyłamy na podany przez Klienta adres. Po jej Przygotowanie umowyotrzymaniu prosimy o parafowanie każdej strony, podpisanie w czytelny sposób oraz odesłanie na adres firmowy. Kliencie - na tym etapie powinieneś mieć już przygotowany kosztorys inwestycji w oparciu o informator kosztów kwalifikowanych, oraz cennik usług jakie zamierzasz świadczyć. Poprosimy również o dokonanie przelewu na poczet przygotowania dokumentacji. W otrzymanym mailu otrzymasz dokument z podanym kontem do przelewu, oraz informacjami jakie są nam niezbędne w celu uzupełnienia dokumentacji.

 • Konsultant
  Mail, który od Ciebie otrzymamy powinien zawierać dane niezbędne do przygotowania dokumentacji takie jak
  - cennik usług; - obszar działania - plan wydatków. W tym momencie, przypisany zostaje każdemu z naszych Klientów Indywidualny Opiekun Projektu - będzie on kontaktował się z Państwem w celu pozyskania i uzupełnienia niezbędnych danych, czuwał nad Waszym projektem, aż do momentu pozytywnego zakończenia procesu aplikowania.
 • W czasie trwania prac nad dokumentacją klient powinien przygotować dokumenty okreśolne w regulaminie ( m.in ksero dowodu, etc) , ( czas przygotowania dokumentacji ustalany jest indywidualnie i zależy od ilości, jakości informacji otrzymanych od klienta oraz nakładów pracy potrzebnych do jej skompletowania - autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do czasowego wstrzymania przyjmowania nowych zleceń w przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy możliwości przerobowe pracowników zespołu )

 • DokumentacjaKompletną dokumentację wysyłamy do klienta drogą mailową. Do zadań Klienta należy odpowiednie opisanie dokumentacji według regulaminu i wskazówek indywidualnego doradcy, oraz złożenie w ogłoszonym naborze. Za błędy formalne wynikłe z nie zpoznania się z regulaminem (niepodpisanie dokumentów, nieparafowanie stron, niedołączenie wymaganego załącznika), oraz wskazówkami doradcy wyłączną odpowiedzialność ponosi klient i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec wykonawcy.


REGULAMIN

§ 1

Po złożeniu zamówienia klient dostaje drogą mailową informację o jego przyjęciu go do realizacji. Prace nad dokumentacją rozpoczynają się po zaksięgowaniu zaliczki na koncie, lub przesłaniu przez klienta potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: biuro@all-grants.pl z dopiskiem "Potwierdzenie przelewu - Małe projekty PROW". W emailu prosimy o podanie Imienia + Nazwiska z dopiskiem - " Zaliczka PROW Małe projekty"
Czas realizacji zamówienia ustalany jest każdorazowo indywidualnie.

§ 2

Każdy aplikant zobowiązany jest każdorazowo do zapoznania się z wymaganiami formalnymi, odnośnie aplikowania po dotację oraz regulaminem przyznawania dotacji, określonymi szczegółowo przez ARiMR w swojej dokumentacji, w szczególności w sekcji dotyczącej poręczenia otrzymanej dotacji, oraz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych na które przyznawane jest wsparcie. Dodatkowo do zadań klienta należy zapoznanie się ze sposobem opisania oraz złożenia dokumentów, oraz zapewnienie finansowania inwestycji.

§ 3

Podane w cenniku powyżej ceny są cenami netto. [ Na rabat cenowy w wysokości do 2% mogą liczyć osoby polecające oraz wcześniej korzystające z usług zespołu d/s dotacji, oraz grupy osób podejmujących decyzję o złożeniu zlecenia grupowego (conajmniej 2 osoby)]

§ 4

Autorzy portalu zastrzegają sobie prawo do zmiany cennika usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych pozycji do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www portalu bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 5

Autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do czasowego wstrzymania przyjmowania nowych zleceń w przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy możliwości przerobowe pracowników zespołu.

§ 6

Pracownicy zespołu po analizie szansy powodzenia aplikowania po dotację zastrzegają sobie prawo do odmówienia przyjęcia zlecenia do realizacji.

 

 

Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć. Nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać

Jim Ryun