Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw - Działanie 3.2 PO IR

Dotacje dla firm na rozpoczęcie i rozwój działalności eksportowej

Celem działania jest wsparcie finansowe polskich przedsiębiorstw zmierzających do wzrostu udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, wzmocnienia powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

Ogólnym zamierzeniem działania jest zwiększenie aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych.

Wymaganym załącznikiem dla przedsiębiorstw aplikujących po dotację w ramach działania 3.2 PO IR Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw jest Plan Rozwoju Eksportu

Wstępne założenia udzielania wsparcia zakładają dofinansowanie zadań obejmujących:

 • Udział w targach zagranicznych w charakterze wystawcy
  ( Dofinansowanie wynajmu powierzchni wystawienniczej, dotacje na nabycie zabudowy, obsługę techniczną stoiska, refundacja kosztów transportu eksponatów na targi wraz z kosztami ubezpieczenia, podróże służbowe 3 pracowników , ewentualne koszty wiz, opłaty związane z wpisem do katalogów targowych, opłaty rejestracyjne oraz reklamę w mediach targowych)
 • Udział w międzynarodowych targach organizowanych w Polsce
 • Organizację i udział w misjach zagranicznych
  ( Dotacje na organizację misji, spotkań z partnerami handlowymi, przygotowanie ofert współpracy, selekcję potencjalnych kontrahentów i organizację negocjacji, wraz z kosztami podróży 3 pracowników, kosztami wstępu na targi oraz ewentualnymi kosztami ubezpieczeń i wiz )
 • Uzyskanie niezbędnych dokumentów ( m.in certyfikatów) uprawniających do wprowadzenia produktów przedsiębiorcy na wybrane rynki
  ( Dofinansowanie zakupu usług doradczych związanych z uzyskaniem certyfikatu, świadectwa lub atestu; zakup usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe; przygotowanie dokumentacji technicznej; transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań certyfikacyjnych; przeprowadzenie badań certyfikacyjnych oraz kosztów wydania i wystawienia certyfikatu)
 • Organizację misji gospodarczych potencjalnych partnerów zagranicznych przedsiębiorcy do siedziby przedsiębiorcy w Polsce
  ( Dotacje obejmujące refundację kosztów organizacji misji, koszty podróży, noclegów, wiz i ubezpieczeń)
 • Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych
  ( Dofinansowanie kosztów stworzenia wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego)
 • Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych
  ( Dotacje w ramach poddziałania udzielane będą na zakup baz danych, badań marketingowych, usługi prawne związane z wyszukiwaniem i doborem partnerów; zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami; zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych wraz z kosztami podróży służbowych 3 osób, ich ubezpieczeniem i ewentualnymi wizami)
 • Wydatki marketingowe związane z promocją przedsiębiorstwa ( obejmujące koszta informacji o dofinansowaniu projektu z funduszy unijnych )

Czym jest internacjonalizacja w stosunku do firm
Internacjonalizacją należy określić poziom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, czyli ich zdolność do działania na rynkach międzynarodowych poprzez eksport towarów i usług oraz podejmowanie produkcji w innych krajach.