Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Go to brand - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

3.3.4 GO TO BRAND Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Go to brand - Działanie 3.3.3 PO IR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Dotacje dla firm na rozpoczęcie i rozwój działalności eksportowej

Celem działania jest wsparcie finansowe polskich przedsiębiorstw zmierzających do wzrostu udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, wzmocnienia powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

Zamierzeniem działania jest zwiększenie aktywności polskich firm na rynkach zagranicznych.

Ogólne założenia:

 • Kontynuacja wspierania MSP w zakresie internacjonalizacji względem  wdrażanych przez PARP i Ministerstwo Gospodarki w latach 2007 - 2013:  działania 6.1 PO IG ( Paszport do eksportu) i poddziałania 6.5.2 PO IG;
 • Wsparcie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MSP;
 • Brak konieczności posiadania Planu Rozwoju Eksportu;
 • Wsparcie skierowane zarówno dla początkujących eksporterów, jak i  przedsiębiorstw z wieloletnią tradycją w tym obszarze;
 • Określony katalog imprez wystawowych (branżowych i ogólnych)

Branże, które w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand” oraz poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój znalazły się: :

 • sprzęt medyczny
 • maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa)
 • kosmetyki
 • IT / ICT
 • biotechnologia i farmaceutyka
 • moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design)
 • budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa)
 • jachty i łodzie
 • meble
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sektor usług prozdrowotnych
 • części samochodowe i lotnicze

Założenia finansowe*:

 • Minimalna wartość projektu  – brak
 • Maksymalna wartość projektu  – 1 000 000 PLN
 • Wsparcie: do 50%  (pomoc publiczna i pomoc na doradztwo) albo do 85%  (pomoc de  minimis )

W przypadku finansowania całości wydatków pomocą de minimis intensywność wsparcia uzależniona od posiadanego statusu

 • Mikroprzedsiębiorstwa: do 85%
 • Małe przedsiębiorstwa: do 80%
 • Średnie przedsiębiorstwa: do 75%

Z pomocy de minimis mogą skorzystać jedynie te podmioty, które posiadają  wolny limit kwotowy do wykorzystania

Budżet Poddziałania:  100 000 000 euro

*planowane założenia  – stan na maj 2015 r

Rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu W przypadku finansowania projektu pomocą publiczną i pomocą de minimis:

 • wydatek wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego (do 50 % - pomoc publiczna) 
 • pozostałe wydatki objęte są pomocą de minimis (do 50 % ) tj .: 
  • delegacji i zakwaterowania pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych ;
  • transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach ;
  • opłaty rejestracyjnej, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na targach ; 
  • wpisu do katalogu targowego ;
  • udziału w seminariach, kongresach i konferencjach ; 
  • informacyjno - promocyjne projektu .

W przypadku finansowania całości wydatków pomocą de minimis :

Intensywność wsparcia uzależniona od posiadanego statusu

 • Mikroprzedsiębiorstwa: do 85%
 • Małe przedsiębiorstwa: do 80%
 • Średnie przedsiębiorstwa: do 75%

UWAGA Z pomocy de minimis mogą skorzystać jedynie te podmioty, które posiadają  wolny limit kwotowy do wykorzystania

 

Wstępne założenia udzielania wsparcia zakładają dofinansowanie zadań obejmujących:

 • Udział w targach zagranicznych w charakterze wystawcy
  ( Dofinansowanie wynajmu powierzchni wystawienniczej, dotacje na nabycie zabudowy, obsługę techniczną stoiska, refundacja kosztów transportu eksponatów na targi wraz z kosztami ubezpieczenia, podróże służbowe 3 pracowników , ewentualne koszty wiz, opłaty związane z wpisem do katalogów targowych, opłaty rejestracyjne oraz reklamę w mediach targowych)
 • Udział w międzynarodowych targach organizowanych w Polsce
 • Udział w seminariach, kongresach i konferencjach
 • Organizację i udział w misjach zagranicznych
  ( Dotacje na organizację misji, spotkań z partnerami handlowymi, przygotowanie ofert współpracy, selekcję potencjalnych kontrahentów i organizację negocjacji, wraz z kosztami podróży 3 pracowników, kosztami wstępu na targi oraz ewentualnymi kosztami ubezpieczeń i wiz )
 • Wydatki marketingowe związane z promocją przedsiębiorstwa ( obejmujące koszta informacji o dofinansowaniu projektu z funduszy unijnych )

Czym jest internacjonalizacja w stosunku do firm
Internacjonalizacją należy określić poziom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, czyli ich zdolność do działania na rynkach międzynarodowych poprzez eksport towarów i usług oraz podejmowanie produkcji w innych krajach.

Harmonogram naborów:

 • I konkurs

ogłoszenie konkursu 16 maja 2016 r.  rozpoczęcie naboru wniosków 24 czerwca 2016 r. zakończenie naboru wniosków 5 sierpnia 2016

 • II konkurs

ogłoszenie konkursu październik 2016 r.  rozpoczęcie naboru wniosków listopad 2016 r. zakończenie  naboru wniosków grudzień 2016 r.

Zamierzasz aplikować o wsparcie na promocję zagraniczną? Nie czekaj! Napisz bądź zadzwoń

Postaramy się określić możliwości pozyskania wsparcia oraz ustalimy szczegóły współpracy

Tel: 883-43-63-13       E-mail: biuro@all-grants.pl