Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Go Global

Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych.

Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe.

Partnerami merytorycznymi NCBR w programie GO_GLOBAL.PL są wyspecjalizowane, głównie zagraniczne podmioty, które prowadzą kompleksowe działania w zakresie międzynarodowej akceleracji przedsiębiorstw w sektorze B+R. Ich lista nie jest zamknięta, a w chwili ogłoszenia konkursu są to: US-Polish Trade Council, Plug and Play Tech Center, Fraunhofer-Zentrum für Mittel und Osteuropa, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Flinders Partners, Accelerace, FundingBox Accelerator oraz Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI)

Adresatami programu Go Global są mikro lub małe lub średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy:

 • posiadają siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • działają w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przemyśle oraz w sektorze usług wysokiej techniki (zgodnie z definicją Eurostat )
 • wytwarzają produkty i usługi o charakterze innowacyjnym

Przeznaczenie dofinansowania: wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii. Wsparcie zostanie zaoferowane na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe, w szczególności na:

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 150 000 zł.

Dla I naboru w 2015r koszty kwalifikowane obejmują

 • wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;
 • weryfikację opracowanej strategii.

- o kres  realizacji projektu  – maksymalnie 6 miesięcy

Poziom dofinansowania - do 85% kosztów wartości projektu.

Termin naboru - II kwartał 2015r.

11 maja do 15 lipca 2015 r

Przykładowe działania podlegające dofinansowaniu we wcześniejszych naborach:

 • opracowanie strategii internacjonalizacji, biznesplanu lub programu rozwoju innowacyjnej firmy;
 • analiza rynków międzynarodowych, w tym zakupy specjalistycznych raportów badania rynków;
 • trening i coaching w zakresie: wymogów prawnych i kulturowych rynku, zarządzania własnością intelektualną, przygotowania oferty do negocjacji;
 • identyfikacja kluczowych klientów/partnerów biznesowych;
 • współpraca z zagranicznymi doradcami biznesowymi ds. rozwoju rynków innowacyjnych w zakresie nawiązywania kontaktów, fine-tuningu strategii rynkowej oraz przygotowywaniu taktyki wejścia na rynek;
 • warsztaty z udziałem potencjalnych inwestorów finansowych;
 • profesjonalna wycena oferty przez VC;
 • rozpoczęcie współpracy w zakresie B+R lub produkcji.