Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dotacje na inicjowanie działalności innowacyjnej z działania 3.1.1 POIG

Podstawowe informacje o działaniu 3.1.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
- Inicjowanie działalnośći innowacyjnej.

Dla kogo skierowane jest działanie 3.1.1 PO IG??
Działanie to skierowane jest w głównej mierze do właścicieli nowatorskich pomysłów, koncepcji i rozwiązań, którzy chcą osiągnąć sukces w innowacyjnym biznesie. Grupę docelową stanowić więc powinni właściciele oryginalnych i innowacyjnych pomysłów - przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy naukowi i wynalazcy - którzy na bazie innowacyjnych koncepcji i rozwiązań pragną stworzyć nowe przedsięwzięcie biznesowe.

Jaki jest zakres pomocy,wsparcia ??
Wsparcie w działaniu 3.1.1 POIG wynosi maksymalnie do 200tys euro w formie zasilenia kapitałowego inwestycji w postaci objęcia do 50% udziałów bądź akcji przez inwestora.

Aplikowanie po dotacje w praktyce - czyli jak uzyskać wsparcie w ramach działania Inicjowanie działalność innowacyjnej ??
Działanie obejmuje wybór w drodze konkursu podmiotów, które będą świadczyły usługę dwuetapowego wsparcia przedsiębiorców lub kandydatów na przedsiębiorców.

Podmiotami świadczącymi wsparcie, dokonującymi selekcji pomysłów mogą być np:

  • Inkubatory przedsiębiorczości akademickiej
  • Centra transferu technologii i innowacji
  • Akceleratory technologii
  • Parki naukowo-technologiczne
  • Agencje Rozwoju Regionalnego
  • czy też Fundusze Venture Capital
Wyżej wymienione podmioty dokonują selekcji najlepszych projektów składanych przez potencjalnych przedsiębiorców. Poszukiwani są w szczególności autorzy ciekawych, innowacyjnych rozwiązań, których pomysły mogą znaleźć komercyjne zastosowanie w biznesie i przekuć się na sukces rynkowy.

Dofinansowanie składa się z dwóch komponentów ? dotacji na inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo (w formie objęcia udziałów bądź akcji).
Wejście kapitałowe następuje w sytuacji, gdy po okresie inkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającego przedsiębiorstwa, którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle. 

Działanie 3.1.1 PO IG w praktyce
Krok I - zgłoszenie pomysłu
- Autor innowacyjnego pomysłu zgłasza się do instytucji która prowadzi nabór i selekcję pośród osób zainteresowanych działaniem.
- Na formularzu, wniosku zgłoszeniowym bądź biznesplanie autor przedstawia swój pomysł na biznes
- Operator - dokonuje analizy i selekcji koncepcji na biznes.
Pozytywnie ocenione wnioski poddawane są analizom ekonomicznym i technologicznym przez niezależnych ekspertów.
- Dopracowywany jest biznesplan przedsięwzięcia. Podczas negocjacji ustalane są ramy prawno-czasowe przyszłych planowanych działań. 

Krok II - Inkubacja
Dbając o najwyższą jakość świadczonych usług, Operatorzy starają się umożliwić Pomysłodawcom korzystanie ze specjalistycznych szkoleń i doradztwa, których celem jest wypracowanie struktury nowej firmy oraz nabycie umiejętności niezbędnych w prowadzeniu innowacyjnego biznesu.
Po zaakceptowaniu zgłoszonego rozwiązania następuje wycena pomysłu: technologii, know how, które mogą stanowić wkład własny pomysłodawcy.
Etap ten w głównej mierze ma pomóc potencjalnemu przedsiębiorcy uruchomić firmę, wystartować z biznesem i sprawdzic czy przedsięwzięcie ma szanse na sukces rynkowy.

Krok III - Inwestycja
Na bazie najlepiej ocenionych projektów po fazie negocjacji biznesowych zakładane są spółki, w których Operator  obejmuje udziały lub akcje do 200 tysięcy euro. Łączny pakiet akcji (udziałów) obejmowanych przez inwestora (Operatora) nie może przekroczyć 50 %, a czas trwania inwestycji ? od pięciu do dziesięciu lat - w zależności od statutu funduszu.
Po osiągnięciu przez firmę dojrzałości biznesowej, Operator wycofuje swoje udziały z inwestycji, odsprzedając je wspólnikom, pomysłodawcom (prawo pierwokupu), inwestorowi strategicznemu lub w drodze oferty publicznej na GPW bądź New Connect.


Więcej informacji znajdziesz w dokumentach przygotowanych przez nasz zespół. Kliknij i pobierz informator na temat dotacji na Inicjowanie działalności innowacyjnej.Dotacje z PROW 312- informator

Jeśli interesuje Cię uzyskanie wsparcia w procesie aplikowania o dotację, zapoznaj się z naszą ofertą.Dotacje z PROW 312 - ofertaDotacje z PROW 312 - oferta

 

Nigdy nie rezygnuj z tego, co naprawdę chcesz robić. Człowiek z wielkimi ambicjami
i marzeniami jest silniejszy, od tego, który jest tylko realistą

H.Jacson Bron Jr