Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

 

Poznaj naszą ofertę sporządzenie dokumentacji w celu pozyskania dotacji z PFRONu dla osoby niepełnosprawnejDotacje z PFRONu dla osób niepełnosprawnych

Dotacje z PFRONu na rozpoczęcie działalności

O przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

 • o jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu, 
 • nie otrzymała środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
 • nie prowadziła działalności gospodarczej, rolniczej ani nie była członkiem spółdzielni socjalnej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • złoży wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wysokość środków

Wysokość środków nie może przekroczyć 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Wysokość dotacji wynosi na chwilę obecną ok. 51,5tys zł.

Wydatki kwalifikowane - środków z dotacji przeznaczone mogą zostać na:

 • podjęcie po raz pierwszy działalności: gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na
  prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę jej prowadzenia.
 • wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej
 • ponowne podjęcie działalności, o której mowa w lit. a lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jeżeli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestanie prowadzenia tej działalności lub od ustania
  członkowstwa w spółdzielni socjalnej.

Czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku:

 • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia,
 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
 • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
 • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
 • wysokość środków własnych wnioskodawcy,
 • wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku,
 • przeciwwskazania lekarskie do wykonywania pracy w zakresie planowanej działalności gospodarczej stwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Zobowiązania

Osoba niepełnosprawna po otrzymaniu środków jest zobowiązana do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub bycia członkiem spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, lub korzystania z świadczenia rehabilitacyjnego.

Więcej informacji znajdziesz w dokumencie przygotowanym przez członków naszego zespołu.
Kliknij i pobierz informator na temat dotacji z urzędu pracy.Dotacje z PFRONu - informator

Jeśli interesuje Cię uzyskanie wsparcia w procesie aplikowania o dotację, zapoznaj się z naszą ofertą.Dotacje z PFRONu - ofertaDotacje z PFRONu - oferta

 

Ludzie sukcesu mają nawyk robienia rzeczy, których ci, co w życiu osiągają niewiele, robić nie lubią

E. M. Gray