Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dotacje Śląskie

HARMONOGRAM NABORÓW NA ROK 2016
Harmonogram Naborów Dotacje Śląskie

Dotacja dla firm, z województwa śląskiego RPO ŚLĄSKIE na lata 2014-2020

Działanie 1.2 Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Dotacje tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej, oraz wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Innowacje w MŚP

Dofinansowanie na wsparcie na wprowadzenie nowego lub ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością promocji innowacyjnych rozwiązań.

Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Wsparcie wykorzystania technologii Informacyjno - komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

Dotacje na działania takie jak modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach; zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii; wprowadzanie systemów zarządzania energią; budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

Działanie 4.4 Wysokosprawna kogeneracja Wysokosprawna kogeneracja

Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji

Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego  Działanie 12.1 RPO Śląskie  Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Przebudowa, budowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, dostosowaniem lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pozostałe działania

Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energiiOdnawialne źródła energii

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej