Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dotacje na rozwój eksportu, Internacjonalizacja przedsiębiorstw

tl_files/zdjecia/Rozwoj exportu.jpg

 

 

W niniejszym dziale prezentujemy Państwu zestawienie instrumentów finansowych oraz działań wspierających przedsiębiorców planujących rozpoczęcie jak i rozwój działalności eksportowej.

 

 

Instrumenty bezpośrednie wspierające działalność eksportową

DOTACJE NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ

Dotacje na udział w targach zagranicznych, misjach gospodarczych, uzyskanie niezbędnych certyfikatów, dokumentów związanych z wejściem przedsiębiorstwa na nowe rynki. ( atesty, certyfikaty zgodności produktu itp.)

( nabór ogólnopolski )

( dotacje dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej tj. z województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego)

  • Dotacje na rozwój eksportu na poziomie regionalnym

( Dofinansowanie z regionalnych programów operacyjnych na rozpoczęcie i rozwój działalności eksportowej)

( Wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych. )

DOTACJE NA CERTYFIKATY EKSPORTOWE

Dofinansowanie do 50tys zł/na rok ( roczny limit pomocy) dla małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie 50% kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatów zgodności wyrobu, świadectw, atestów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych, jak również kosztów przedłużenia ich ważności.

BRANŻOWE PROGRAMY PROMOCJI EKSPORTU

Dofinansowanie do 100tys zł na projekt - w tym 8tys zł na przedsiębiorcę - na organizację branżowych projektów promocyjnych realizowanych przez grupę co najmniej czterech przedsiębiorców w ciągu jednego roku kalendarzowego, mających na celu promocję produktów i usług lub prowadzącego do nawiązania kontaktów handlowych. Projekt promocyjny powinien obejmować co najmniej dwie formy działań promocyjnych: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, konferencje prasowe, szkolenia, seminaria i warsztaty.

DOTACJE NA ORGANIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH WSPIERAJĄCYCH EKSPORT

Dofinansowanie do 50% kosztów związanych z  wspieranime organizacji przedsięwzięć promocyjnych, m.in. seminariów, konferencji, zbiorowych pokazów oraz prezentacji.

DOTACJE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA WYDAWNICZE PROMUJĄCE EKSPORT

Dotacja do 50% kosztów na wspieranie przedsięwzięć wydawniczych: katalogów, informatorów (branżowych i regionalnych), folderów, obcojęzycznych wersji czasopism, publikacji książkowych oraz materiałów promocyjnych i informacyjnych na nośnikach elektronicznych, promujących eksport lub sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim. Pomoc nie może być udzielona na publikację materiałów reklamowych indywidualnego przedsiębiorcy.

 

 

Instrumenty pośrednie dla promocji i rozwoju eksportu

PORĘCZENIA I GWARANCJE NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PROEKSPORTOWE

DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW EKSPORTOWYCH

GWARANCJE SPŁATY KREDYTÓW FINANSUJĄCYCH KONTRAKTY EKSPORTOWE

UBEZPIECZENIE KREDYTÓW

RZĄDOWY PROGRAM WSPIERANIA EKSPORTU

KREDYT RZĄDOWY PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE EKSPORTU TOWARÓW I USŁUG