Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dotacje na innowacje

Dotacja na inwestycje w innowacyjne rozwiązania

Bony na innowacje dla MŚP

Poddziałanie 2.3.2

Wsparcie na finansowanie usług dla mikro,  małych i średnich  przedsiębiorstw realizowanych  przez jednostkę naukową,  przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Duży BON

Dofinansowanie opracowania nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji jak również na znaczące ulepszenie wyrobu lub technologii produkcji.

Ochrona własności przemysłowej

Poddziałanie 2.3.2

Wsparcie udzielane mikro ,małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych ,z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

Wsparcie MŚP w dostępie do ,rynku kapitałowego - 4 Stock

Poddziałanie 3.1.5

Wsparcie projektów, mających na celu przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania  zewnętrznych źródeł  finansowania o charakterze  udziałowym i dłużnym, w celu  wprowadzenia zmian  organizacyjnych, produktowych  lub technologicznych o  charakterze innowacyjnym

Badania na rynek

 

Poddziałanie,3.2.1

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R  przeprowadzonych przez  przedsiębiorcę lub nabytych,  prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS*

( Krajowe Inteligentne Specjalizacje )

Kredyt na innowacje technologiczne

Poddziałanie,3.2.2

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym.