Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Wniosek Biznesplan Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 312 PROW

Oferta obejmuje:

 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego zgodnie z wytycznymi instytucji przyjmującej wnioski.
 • Przygotowanie Biznesplanu inwestycji ( Ekonomicznego Planu Operacji )zgodnie z wytycznymi formalnymi i merytorycznymi instytucji

 

W najnowszym rankingu miesięcznika Fundusze Europejskie - Nasza firma zajęła 1 miejsce
Klasyfikacja
Największa liczba projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach PROW

Zestawienie najskuteczniejszych firm doradczych - Największa liczba projektów zakwalifikowanych do dofinansowania

 

Cennik (ceny z podziałem na etapy aplikowania) dla działania PROW 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Opcja I
I ETAP
Płatność przy podpisaniu umowy z ARiMR ( Płatne wyłącznie w przypadku pozytywnej decyzji )
6,66% netto wartości wnioskowanej kwoty dotacji.*

[ W opcji I nasza firma ponosi całkowite ryzyko pozyskania dotacji na rzecz klienta. Klient płaci wyłącznie za sukces - w momencie podpisania umowy o wsparciu planowanej inwestycji, przedsięwzięcia z ARiMR która odpowiada za wdrażanie i rozdzielanie dotacji w ramach PROW]
Opcja I - dostępna po analizie przedsięwzięcia z naszą firmą ( dla inwestycji powyżej 100tys zł)
*( dla Opcji I kwota Success fee nie może być mniejsza niż 7tys zł)

 

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwOpcja II
I ETAP Stworzenie kompletnej dokumentacji wraz z konsultacjami - 1999 zł netto
II ETAP  Płatność po podpisaniu umowy z ARiMR 5% netto od dotacji minus wpłata za wcześniejszy etap współpracy ( płatność wyłącznie w przypadku pozytywnej decyzji )

Całkowite koszta stworzenia dokumentacji do momentu otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji wynoszą 1999zł. 

Całkowite koszta pozyskania dotacji dla Opcji II wynoszą więc 5% netto .

 

Wysyłka kompletnej i zabezpieczonej dokumentacji kurierem DHL-odbiór dokumentacji już następnego dnia -koszt dostawy - 49zł brutto

 

Co nas wyróżnia:

 • Indywidualne podejście do każdego beneficjenta i jego branży
 • Płatności rozłożone na etapy i raty, tak by nie stanowiły obciążenia dla klienta
 • System zniżek dla klientów polecających - Oszczędzasz 250zł od każdego poleconego klienta.
 • Informujemy o obszarach wykluczonych, na które nie jest przyznawane wsparcie.
 • Monitoring wyników i opieka nad projektem od początku jego powstania aż do momentu przyznania dotacji
 • CERTYFIKAT EFG Certyfikat EFG[ European Financial Guide] potwierdzający jakość świadczonych usług oraz wysokie kompetencje.
 • CERTYFIKATY PARPCertyfikat PARP [ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ]
 • Bezpłatne konsultacje telefoniczne i wsparcie na każdym etapie współpracy.
 • Wystawiamy rachunki i faktury Vat

ZASADY WSPÓŁPRACY KROK PO KROKU

 • Zapoznaj się z informatorem dotyczącym dotacji z działania 312 PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Przeczytaj o warunkach aplikowania, wymogach, kosztach które mogą być uznanePrzeczytaj regulamin oraz zasady współpracy za kwalifikowane oraz kwestiach formalnych ubiegania się o dotację. Przeczytaj również nasz regulamin.

 • Zadzwoń 883-43-63-13Jeśli spełniasz wszystkie wymogi, skontaktuj się z naszym zespołem, oraz powiadom nas o chęci nawiązania współpracy.

 

 

 • Przygotowujemy dla Ciebie umowę, którą następnie wysyłamy na podany przez Klienta adres. Po jej Przygotowanie umowyotrzymaniu prosimy o parafowanie każdej strony, podpisanie w czytelny sposób oraz odesłanie na adres firmowy. Kliencie - na tym etapie powinieneś mieć już przygotowany kosztorys inwestycji w oparciu o informator kosztów kwalifikowanych, oraz cennik usług jakie zamierzasz świadczyć. Poprosimy również o dokonanie przelewu na poczet przygotowania dokumentacji ( wyłącznie dla II opcji)
   
 • Zapoznaj się z kompletem dokumentów jakie należy złożyć z dokumentacją - lista załączników.
  WSZYSTKIE INFORMACJE I DOKUMENTY ZNAJDZIESZ TUTAJ
  Zacznij wypełnianie Informatora oraz kompletowanie dokumentacji.

 • Konsultant

  Dokumenty, który od Ciebie otrzymamy powinny zawierać dane niezbędne do przygotowania dokumentacji takie jak - informacje o inwestorze i lokalizacji inwestycji - cennik usług; - obszar działania - plan wydatków.

 

 

 • W czasie trwania prac nad dokumentacją klient powinien przygotować załączniki własne.
  Dotacja polega na refundacji kosztów - można wnioskować o zaliczkę w wysokości 50% wartości dotacji, jednak większość kosztów inwestycyjnych należy pokryć z własnych środków bądź przy zastosowaniu finansowania zewnętrznego (kredyt)- Dotacja zostanie wypłacona w formie refundacji, po przedłożeniu odpowiednich faktur
  , potwierdzeń przelewów, wniosków o płatność]

 • DokumentacjaKompletną dokumentację wysyłamy do klienta. Do zadań Klienta należy odpowiednie opisanie dokumentacji według regulaminu i wskazówek doradcy, oraz złożenie w ogłoszonym naborze. Za błędy formalne wynikłe z nie zapoznania się z regulaminem (niepodpisanie dokumentów, nieparafowanie stron, niedołączenie wymaganego załącznika), oraz wskazówkami doradcy wyłączną odpowiedzialność ponosi klient i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec wykonawcy.

( Czas przygotowania dokumentacji ustalany jest indywidualnie i zależy od ilości, jakości informacji otrzymanych od klienta oraz nakładów pracy potrzebnych do jej skompletowania - autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do czasowego wstrzymania przyjmowania nowych zleceń w przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy możliwości przerobowe pracowników zespołu )


REGULAMIN

§ 1

Każdy aplikant zobowiązany jest każdorazowo do zapoznania się z wymaganiami formalnymi, odnośnie aplikowania po dotację oraz regulaminem przyznawania dotacji, określonymi szczegółowo przez ARiMR w swojej dokumentacji, w szczególności w sekcji dotyczącej kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych na które przyznawane jest wsparcie. Dodatkowo do zadań klienta należy zapoznanie się ze sposobem opisania oraz złożenia dokumentów, oraz zapewnienie finansowania inwestycji.

§ 2

Podane w cenniku powyżej ceny są cenami netto. [ Na rabat cenowy mogą liczyć osoby polecające oraz wcześniej korzystające z usług zespołu d/s dotacji, oraz grupy osób podejmujących decyzję o złożeniu zlecenia grupowego (co najmniej 3projekty)]

§ 3

Autorzy portalu zastrzegają sobie prawo do zmiany cennika usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych pozycji do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www portalu bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 4

Autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do czasowego wstrzymania przyjmowania nowych zleceń w przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy możliwości przerobowe pracowników zespołu.

§ 5

Pracownicy zespołu po analizie szansy powodzenia aplikowania po dotację zastrzegają sobie prawo do odmówienia przyjęcia zlecenia do realizacji.

 

Pracowitością i biegłością można osiągnąć prawie wszystko... Wielkie dzieła rodzą się nie z siły, ale z wytrwałości

Samuel Johnson