Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Przygotowanie wniosku do PFRONu

Oferta obejmuje:
Przygotowanie wniosku oraz biznesplanu według regulaminu instytucji przyjmującej wnioski.
[ Komplet dokumentacji każdorazowo sprawdzany jest pod kątem obowiązującego regulaminu , wytycznych formalnych oraz merytorycznych, zgodności i poprawności wzorów dokumentów ]
W ramach usługi wykonywana jest kalkulacja przychodów i kosztów, rachunku zysków i strat oraz biznesplan przedsięwzięcia, z wszystkimi niezbędnymi objaśnieniami pozycji.

Szczegóły wniosku:

 • rachunek zysków i strat
 • cash flow (przepływy) - jeśli dotyczy
 • bilans - jeśli dotyczy
 • analiza rynku
 • polityka cenowa
 • plan i strategia marketingowa
 • analiza SWOT
 • objaśnienia pozycji obliczeniowych
Dotacje z Urzędu Pracy - oferta

Cena za przygotowanie kompletu dokumentacji : cena od 490 zł netto
Przyznanie dotacji - płatność za Success fee - 2% wartości dotacji
Podane ceny są cenami netto.
Do wszystkich kwot netto należy doliczyć podatek VAT

Co nas wyróżnia:

 • Indywidualne podejście do każdego beneficjenta i jego branży
 • Gwarancja odnośnie oceny formalnej wniosku.
 • Informujemy o obszarach wykluczonych na które nie jest przyznawane wsparcie
 • Monitoring wyników i opieka nad projektem od początku jego powstania aż do momentu przyznania dotacji
 • System zniżek dla klientów polecających
 • CERTYFIKAT EFG Certyfikat EFG[ European Financial Guide] potwierdzający jakość świadczonych usług oraz wysokie kompetencje.
 • CERTYFIKATY PARPCertyfikat PARP [ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ]
 • Wsparcie na etapie przygotowania klienta do rozmów z doradcami zawodowymi, ekspertami d/s przedsiębiorczości, testów predyspozycji
  [ jeśli wymagane przez - opcja płatna ]
 • Bezpłatne konsultacje telefoniczne i wsparcie na każdym etapie współpracy.
 • Wystawiamy rachunki i faktury Vat

ZASADY WSPÓŁPRACY KROK PO KROKU

 • Zapoznaj się z informatorem dotyczącym dotacji z PUP dla osób niepełnosprawnych. Przeczytaj o warunkach, wymogach, kosztach które mogą być uznanePrzeczytaj regulamin oraz zasady współpracy  za kwalifikowane oraz kwestiach formalnych ubiegania się o dotację. Przeczytaj również nasz regulamin.

 • Zadzwoń 883-43-63-13Jeśli spełniasz wszystkie wymogi, skontaktuj się z naszym zespołem, oraz powiadom nas o chęci nawiązania współpracy.

 

 Wypełnij dokument, dokonaj przelewu

 • Wysyłamy do Ciebie dokumenty, w których zaznaczymy sekcje - z prośbą o uzupełnienie podstawowych danych. Poprosimy również o dokonanie przelewu na poczet przygotowania dokumentacji. W otrzymanym mailu otrzymasz dokument z podanym kontem do przelewu.

 • Konsultant
  Mail, który od Ciebie otrzymamy powinien zawierać dane niezbędne do przygotowania dokumentacji takie jak
  - cennik usług; - obszar działania - doświadczenie zawodowe(kursy; kwalifikacje; uprawnienia) - plan wydatków. W tym momencie, przypisany zostaje każdemu Klientowi indywidualny opiekun projektu - będzie on kontaktował się z Państwem w celu pozyskania i uzupełnienia niezbędnych danych, czuwał nad Waszym projektem, aż do momentu pozytywnego zakończenia procesu aplikowania.
 • Do 7 dni od zaksięgowania pieniędzy i otrzymaniu wpłaty przygotowujemy dla Państwa komplet dokumentacji. W tym Dokumentacjaczasie Klient powinien przygotować dokumenty odnośnie poręczenia/zabezpieczenia otrzymanej dotacji. [ szczegóły określane są każdorazowo w regulaminie ubieganie się o dotację danego Urzędu Pracy ]( czas przygotowanie dokumentacji dotyczy dni roboczych - autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do czasowego wstrzymania przyjmowania nowych zleceń w przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy możliwości przerobowe pracowników zespołu )


 • DokumentacjaKompletną dokumentację wysyłamy drogą mailową. Do zadań Klienta należy odpowiednie opisanie dokumentacji według regulaminu i wskazówek indywidualnego doradcy, oraz złożenie dokumentów w Urzędzie Pracy. Za błędy formalne wynikłe z nie zpoznania się z regulaminem urzędu (niepodpisanie dokumentów, nieparafowanie stron, niedołączenie wymaganego załącznika), oraz wskazówkami doradcy wyłączną odpowiedzialność ponosi klient i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec wykonawcy.


REGULAMIN

§ 1

Po złożeniu zamówienia klient dostaje drogą mailową informację o jego przyjęciu go do realizacji. Prace nad dokumentacją rozpoczynają się po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, lub przesłaniu przez klienta potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: biuro@all-grants.pl z dopiskiem "Potwierdzenie przelewu PFRON".
W emailu prosimy o podanie Imienia + Nazwiska z dopiskiem - "Wniosek o dotację z PFRONu"
Czas realizacji zamówienia ustalany jest każdorazowo indywidualnie. [ Średni czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania dokumentacji.]

§ 2

Każdy aplikant zobowiązany jest każdorazowo do zapoznania się z wymaganiami formalnymi, odnośnie aplikowania po dotację oraz regulaminem przyznawania dotacji, określonymi szczegółowo przez wybrany Urząd Pracy w swojej dokumentacji, w szczególności w sekcji dotyczącej poręczenia otrzymanej dotacji, oraz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych na które przyznawane jest wsparcie. Dodatkowo do zadań klienta należy zapoznanie się ze sposobem opisania oraz złożenia dokumentów.

§ 3

Podane powyżej ceny są cenami netto- do cen należy doliczyć podatek Vat. [ Na rabat cenowy w wysokości 5% mogą liczyć osoby polecające oraz wcześniej korzystające z usług zespołu d/s dotacji, oraz grupy osób podejmujących decyzję o złożeniu zlecenia grupowego (conajmniej 2 osoby)]

§ 4

Autorzy portalu zastrzegają sobie prawo do zmiany cennika usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych pozycji do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www portalu bądź wprowadzania w nich zmian.

§ 5

Autorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do czasowego wstrzymania przyjmowania nowych zleceń w przypadku gdy liczba zgłoszeń przekroczy możliwości przerobowe pracowników zespołu.

§ 6

Pracownicy zespołu po analizie szansy powodzenia aplikowania po dotację zastrzegają sobie prawo do odmówienia przyjęcia zlecenia do realizacji.

 

Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej

Henry Ford