Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Dotacje na wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych rekomendowanych w przeprowadzonym audycie, wskazujących na możliwość oszczędności w zużyciu energii o co najmniej 7%.

Okres realizacji programu - lipiec 2011r -31 grudnia 2015 r.
Budżet działania - 780 mln zł.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczek pokrywających do 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w wysokości od 3,5 do 90 mln zł, zaś wysokość oprocentowania ustalono na poziomie WIBOR 3M + 50 pkt. bazowych.

Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki.

Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wynosi 5 mln zł.

Działania inwestycyjne:

  • Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością: instalowanie analizatorów parametrów sieci oraz wdrażanie systemów inteligentnych sieci (Smart Grids) dla zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
  • Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energooszczędnych systemów napędowych, systemów sterowania napędami np. energooszczędne systemy napędowe, systemy sterowania napędami np. poprzez instalacje łagodnego rozruchu, energooszczędne silniki, falowniki do pomp i wentylatorów, energooszczędne sprężarki i systemy ich sterowania, wewnętrzne sieci przesyłowe energii, w tym ograniczenie przepływów mocy biernej, energooszczędne systemy oświetleniowe, prostowniki napędów sieciowych, niskostratne transformatory w lokalnych systemach elektroenergetycznych i wewnętrznych sieciach dystrybucyjnych.
  • Racjonalizacja zużycia energii cieplnej i gazu poprzez zastosowanie izolacji i odwadniania systemów parowych, systemów geotermalnych, małych turbin wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, termomodernizację budynków, rekuperację i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń, decentralizację rozległych sieci grzewczych, wykorzystanie energii odpadowej, budowę lub modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii.
  • Modernizacja procesów przemysłowych.