Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

 

 

Informacja

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dotacją
na rozwijanie działalności
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Dotacje dla firm

Dotacja na rozwój działalności

Dotacje na rozpoczęcie działalności

W niniejszym dziale znajdą Państwo najważniejsze informacje i kryteria aplikowania dotyczące dotacji na rozpoczęcie i rozwijanie działalności dotowanych zarówno z źródeł krajowych jak i unijnych.

tl_files/zdjecia/flaga pl.png              tl_files/zdjecia/flaga ue.png

Wybierając z menu po lewej stronie pozycję na każdej z podstron umieszczone zostały dane odnośnie każdego z programów, sposobu i systemu aplikowania, wysokości dotacji i możliwości jej pozyskania.

Dzięki temu zdobędą Państwo wiedzę na temat:

 • możliwości zostania beneficjentem wybranego działania
 • operacji na jakie może zostać przyznana dotacja
 • rodzajów kosztów uznawanych za kwalifikowane
 • maksymalnego poziomu i zakresu pomocy
 • terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie wsparcia

Porównanie dotacjiZestawienie dotacji

Dotacje ze środków krajowych Dotacja z Urzędu Pracy - Bezzwrotna dotacja od 14,0tys do 20,4tys zł
Aplikować mogą - osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy
Średni czas rozpatrywanie wniosku ok.4-6tygodni

Dotacje ze środków krajowych Dotacja z PFRONu - Bezzwrotna dotacja do kwoty ok. 48tys zł
Aplikować mogą - osoby niepełnosprawne, zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy
Średni czas rozpatrywanie wniosku ok.4-6 tygodni

Dotacje unijne Dotacja z 6.2 POKL - Bezzwrotna dotacja do 40tys zł
+ wsparcie pomostowe wypłacana miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy działalności w wysokości od 800 do 1300zł /miesięcznie ( wsparcie pomostowe może zostać przedłużone o kolejne
6 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy )

Grupę docelową projektu każdorazowo określa Operator - instytucja prowadząca nabór uczestników, dokonująca selekcji, szkoląca oraz rozdzielająca dotacje.
[ preferowane są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym bezrobotne, nieaktywne zawodowo, kobiety ( w tym powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, osoby do 25 roku życia, osoby po 45 roku życia]
Średni czas aplikowania od 2 do 6 miesięcy


Dotacje unijne

Dotacja z 8.1.2 POKL - Bezzwrotna dotacja do 40tys zł
+ wsparcie pomostowe wypłacana miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy działalności w wysokości od 800 do 1300zł /miesięcznie ( wsparcie pomostowe może zostać przedłużone o kolejne
6 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy )

O dotację aplikować mogą osoby

 • zagrożone utratą pracy z powodu zmian modernizacyjnych i adaptacyjnych prowadzonych w firmie w której aktualnie dane osoba pracuje.
 • będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy
 • zwolnione przez pracodawcę nie później niż przed 6 miesiącami i nadal pozostające bez zatrudnienia
  Średni czas aplikowania od 2 do 4 miesięcy.
Dotacje unijne Dotacja z 3.1.1 PROW Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- dotacja w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowanych do maks. wysokości 100tys zł
O dotację może  się ubiegać rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika [ koniecznie - czytaj więcej]

Dotacje unijne Dotacja z 3.1.2 PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- dotacja w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowanych do maks. wysokości 300tys zł
O dotację starać się mogą :
 • osoby fizyczne, osoby prawne - planujące rozpoczęcie działalności lub prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych

[ koniecznie - czytaj więcej]

Dotacje unijne

Dotacja z 3.1.1 PO IG Inicjowanie działalności innowacyjnej
- d
otacja w
działaniu 3.1.1 POIG wynosi maksymalnie do 200tys euro w formie zasilenia kapitałowego inwestycji w postaci objęcia do 50% udziałów bądź akcji przez inwestora.

Grupę docelową stanowić powinni właściciele oryginalnych i innowacyjnych pomysłów np.- przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy naukowi i wynalazcy - którzy na bazie innowacyjnych koncepcji i rozwiązań pragną stworzyć nowe przedsięwzięcie biznesowe.

  WAŻNE
Nie wolno łączyć dotacji z dwóch różnych źródeł ( nie ma możliwości ubiegania się łącznie o dotację z Urzędu Pracy oraz działania 6.2 POKL)
Osoby korzystające z dotacji 6.2 POKL mogą ubiegać się o dotacje z PROW oraz RPO ( Regionalnych Programów Operacyjnych) po upływie 2 lat od momentu uzyskania wsparcia.

 

 

Zwlekanie to naturalny morderca szansy na sukces

Victor Kiam