Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dotacja na audyt energetyczny

Dotacja na audyt energetyczny, elektroenergetyczny

Dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (audytu), udzielane będzie podmiotom po spełnieniu poniższych wymogów:

a) Złożenie audytu, jego zweryfikowanie i zaakceptowanie przez NFOŚiGW,
b) Uzgodnienie z NFOŚiGW, na podstawie zaleceń audytowych, zakresu i terminu wykonania przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, elektroenergetycznej oraz uzgodnienie efektu ekologicznego, który przyniesie ta inwestycja,
c) Zobowiązanie się wnioskodawcy do realizacji tego przedsięwzięcia pod rygorem zwrotu dotacji,
d) Nakład inwestycyjny na uzgodnione przedsięwzięcie nie może być niższy niż kwota dotacji przyznana na wykonanie audytu.

Dotacja stanowi pomoc de minimis. 

Beneficjenci objęci konkursem:

Audyty energetyczne i elektroenergetyczne mogą być dofinansowywane w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 000 MWh/rok.

Działania objęte dotacją:

  • audyt energetyczny procesów technologicznych,
  • audyt elektroenergetyczny budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych,
  • audyt energetyczny źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
  • audyt energetyczny wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Alokacja  14 124 200,00 zł.

Planowane nabory w ramach konkursów będą ogłaszane w systemie miesięcznym:

1)    od 16.07. 2012 r. do 31.07.2012 r. ? IV konkurs, 

2)    od 01.08.2012 r. do 31.08.2012 r. ? V konkurs, 

3)    od 03.09.2012 r. do 28.09.2012 r. ? VI konkurs, 

4)    od 01.10.2012 r. do 31.10.2012 r. ? VII konkurs,