Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dopłaty do przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Dopłaty do przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Program ogłoszony latem 2011 roku ma na celu m.in. pomoc samorządom w wypełnieniu unijnych wymogów, by do 2015 roku aglomeracje zostały w wymaganym stopniu skanalizowane.
NFOŚiGW oferuje 45% dotację oraz pożyczkę na pokrycie dalszych 45% kosztów: 

  • Budowy podłączenia domu do zbiorczej sieci kanalizacyjnej
  • Budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (PBOŚ)

dla inwestorów mieszkających na terenach, na których sieci kanalizacyjnej nie ma i nie jest planowana.

Partnerem-pośrednikiem dla Narodowego Funduszu są w tym przypadku jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne realizujące na terenie gminy zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. To one decydują o ew. skorzystaniu z programu i po zebraniu min. 50 zainteresowanych podmiotów, składają wnioski o dofinansowanie.
Budżet programu wynosi 300 mln zł, a jego realizacja została zaplanowana na lata 2011-2015.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym