Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Dotacje na budowę domów energooszczędnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował projekt pierwszego realizowanego ze środków publicznych ogólnopolskiego programu dopłat do budowy domów energooszczędnych. Wsparcie ruszy w 2013 r. i do roku 2018 obejmie inwestorów indywidualnych łączną kwotą 300 mln zł

Beneficjenci:

1. Osoby fizyczne budujące domy jednorodzinne
2. Osoby fizyczne kupujące od deweloperów domy jednorodzinne i mieszkania w domach wielorodzinnych

Forma wsparcia

Jednorazowe dofinansowanie zostanie wypłacone inwestorom po zakończeniu budowy oraz potwierdzeniu osiągnięcia zakładanych w projekcie oszczędności energii. Zainteresowani dopłatami nie będą musieli jechać do siedziby NFOŚiGW w Warszawie. Wystarczy zgłosić się do jednego z banków, które będą współpracowały z Funduszem, program bowiem będzie realizowany przy współpracy z sektorem bankowym. Oferowane przez Fundusz wsparcie finansowe będzie przeznaczone na częściową spłatę kapitału kredytu hipotecznego. Przekazanie pieniędzy odbywać się będzie bezgotówkowo, w formie dotacji wypłacanej bezpośrednio na konto kredytowe beneficjenta. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.

W najbliższych miesiącach zostanie ogłoszony nabór banków zainteresowanych współpracą oraz szczegółowe wymagania techniczne dla dofinansowywanych budynków. Kredyt z dopłatą powinien się pojawić w okienkach bankowych w I kwartale 2013 r.

Program zaplanowano do 2018 roku ponieważ dwa lata później (2020 rok) budowanie domów „o niemal zerowym zużyciu energii” stanie się obowiązkiem wszystkich inwestorów w Polsce (na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.

Wysokość wsparcia:

Planowana dopłata NFOŚiGW uzależniona będzie od osiągniętego wskaźnika
zapotrzebowania budynku/mieszkania na energię użytkową do ogrzewania:

Dla budynków jednorodzinnych

o NF40  EUco*  40 kWh/(m2*rok)  dopłata 30 000 zł brutto**
o NF15  EUco  15 kWh/(m2*rok)  dopłata 50 000 zł brutto

Dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych

o NF40 - EUco  40 kWh/(m2*rok)  dopłata 11 000 zł brutto
o NF15 - EUco  15 kWh/(m2*rok)  dopłata 16 000 zł brutto

*) EUco - energia użytkowa potrzebna do ogrzewania
**) brutto, gdyż dotacja stanowi przychód, który należy uwzględnić przy corocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie od opodatkowania nie leży w kompetencji NFOŚiGW.

 

Korzyści dla gospodarstw domowych:

Spadają:

- Koszty eksploatacji

- Koszt kredytu

 

 

 

Wzrastają

Wartość budynku

Ocena jakości projektu

Premia za standard
energetyczny

 

 

Przykładowe zestawienie prezentujące korzyści i oszczędności wynikające z budowy domów, mieszkań energooszczędnych
(dla budynku o pow. 200m2)

Dom (Kwh/m2/rok) 
 Koszt budowy 
 Dopłata NFOŚiGW 
 Roczny koszt ogrzewania 
Standard (105) 500 000 zł brak 6 200 zł
NF 40 (40) 550 000 zł 30 000 zł 2 600 zł
NF 15 (15) 600 000 zł 50 000 zł 900 zł

 

Mieszkanie (Kwh/m2/rok) 
 Koszt budowy 
 Dopłata NFOŚiGW 
 Roczny koszt ogrzewania 
Standard (105) 250 000 zł brak 1 900 zł
NF 40 (40) 270 000 zł 11 000 zł 800 zł
NF 15 (15) 290 000 zł 16 000 zł 300 zł

Aplikowanie

Dopłaty będą przyznawane za pośrednictwem banków, które zgłoszą się, a następnie zostaną wskazane jako banki partnerskie w naborze po zatwierdzeniu programu Dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
( system aplikowania ma być analogiczny jak w przypadku dotacji do kolektorów słonecznych)

Osoby, które zdecydują się na korzystanie z tych dopłat przedkładają w banku projekt budynku energooszczędnego i otrzymują do wypełnienia wniosek o dopłatę. Należy pamiętać, że dopłata jest niezależna od wysokości kredytu, a jedynie od uzyskania efektu energooszczędnego zakładanego w projekcie budynku. Koszt projektu architektonicznego ponosi beneficjent, natomiast NFOŚiGW planuje przeszkolenie grupy ekspertów, którzy będą oceniać projekty pasywnych domów i mieszkań i podpowiadać właściwe rozwiązania. Ta sama grupa będzie także uczestniczyć w odbiorze skończonej inwestycji domu albo mieszkania. Na razie nierozstrzygnięta pozostaje kwestia udziału kadry inżynierów w kolejnych etapach prac budowlanych związanych z montażem energooszczędnych rozwiązań. Zarówno projekty, jaki i gotowe budynki będą ocenianie w ramach ujednoliconego systemu certyfikacji stworzonego przez NFOŚiGW we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Tylko pozytywnie oceniony projekt, a następnie odbiór budynku przez kadrę ekspertów Narodowego Funduszu daje możliwość otrzymania dofinansowania. Dopłata jest możliwa po zakończeniu inwestycji.