Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Biznesplan na rozwój działalności 19.2 PROW cena

Oferta obejmuje:

 • Przygotowanie wniosku
 • Przygotowanie Biznesplanu inwestycji
 • Konsultacje i w przygotowaniu załączników
 • Bezpłatne porady związane z procedurą przetargową i wyborem wykonawców

 

W rankingu miesięcznika Fundusze Europejskie - Nasza firma zajęła 1 miejsce
Klasyfikacja
Największa liczba projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach PROW

Zestawienie najskuteczniejszych firm doradczych - Największa liczba projektów zakwalifikowanych do dofinansowania

 

Cennik dla działania PROW 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Płatność przy podpisaniu umowy z o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim

Płatne wyłącznie w przypadku pozytywnej decyzji

Prowizja w wysokości 6,66% netto wartości wnioskowanej kwoty dotacji.*

Płacisz za sukces! Brak opłat za przygotowanie dokumentacji!


Nasza firma ponosi całkowite ryzyko pozyskania dotacji na rzecz klienta. Klient płaci wyłącznie za sukces - w momencie podpisania umowy o wsparciu planowanej inwestycji, przedsięwzięcia

Opcja I - dostępna po analizie przedsięwzięcia z naszą firmą ( dla inwestycji powyżej 100tys zł)
* Kwota Success fee nie może być mniejsza niż 7tys zł

Co nas wyróżnia:

 • Indywidualne podejście do każdego beneficjenta i jego branży
 • Płatności za efekt!
 • System zniżek dla klientów polecających - Oszczędzasz 250zł od każdego poleconego klienta.
 • Informujemy o obszarach wykluczonych, na które nie jest przyznawane wsparcie.
 • Monitoring wyników i opieka nad projektem od początku jego powstania aż do momentu przyznania dotacji
 • CERTYFIKAT EFG [ European Financial Guide] potwierdzający jakość świadczonych usług oraz wysokie kompetencje.
 • CERTYFIKATY PARP [ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ]
 • Bezpłatne konsultacje telefoniczne i wsparcie na każdym etapie współpracy.
 • Wystawiamy rachunki i faktury Vat

ZASADY WSPÓŁPRACY KROK PO KROKU

 • Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącym dotacji z działania 19.2 PROW Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  Przeczytaj o warunkach aplikowania, wymogach, kosztach które mogą być uznane za kwalifikowane oraz kwestiach formalnych ubiegania się o dotację.
 • Jeśli spełniasz wszystkie wymogi, skontaktuj się z naszym zespołem, oraz powiadom nas o chęci nawiązania współpracy.
 • Przygotowujemy dla Ciebie umowę, którą następnie wysyłamy na podany przez Klienta adres. Po jej otrzymaniu prosimy o parafowanie każdej strony, podpisanie w czytelny sposób oraz odesłanie na adres firmowy.

 • Zapoznaj się z kompletem dokumentów jakie należy złożyć z dokumentacją - lista załączników.


WSZYSTKIE INFORMACJE I DOKUMENTY ZNAJDZIESZ TUTAJ
Zacznij wypełnianie Informatora oraz kompletowanie dokumentacji.

 • Dokumenty, który od Ciebie otrzymamy powinny zawierać dane niezbędne do przygotowania dokumentacji takie jak - informacje o inwestorze i lokalizacji inwestycji - cennik usług; - obszar działania - plan wydatków.
 • W czasie trwania prac nad dokumentacją klient powinien przygotować załączniki własne.
  Dotacja polega na refundacji kosztów - można wnioskować o zaliczkę w wysokości 50% wartości dotacji, bądź wyprzedzające finansowanie ( 36,37% od dotacji płatne z góry, jednak większość kosztów inwestycyjnych należy pokryć z własnych środków bądź przy zastosowaniu finansowania zewnętrznego (kredyt)- Dotacja zostanie wypłacona w formie refundacji, po przedłożeniu odpowiednich faktur, potwierdzeń przelewów, wniosków o płatność]
 • Kompletną dokumentację wysyłamy do klienta. Do zadań Klienta należy odpowiednie opisanie dokumentacji według regulaminu i wskazówek doradcy, oraz złożenie w ogłoszonym naborze. Za błędy formalne wynikłe z nie zapoznania się z regulaminem (niepodpisanie dokumentów, nieparafowanie stron, niedołączenie wymaganego załącznika), oraz wskazówkami doradcy wyłączną odpowiedzialność ponosi klient i nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec wykonawcy.

Czas przygotowania dokumentacji ustalany jest indywidualnie i zależy od ilości, jakości informacji otrzymanych od klienta oraz nakładów pracy potrzebnych do jej skompletowania. Średni czas przygotowania dokumentacji pod działanie 19.2 PROW wynosi min 5 dni roboczych.