Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej

Dotacja z 8.2 PO IG, Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Dotacje na systemy informatyczne B2B

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 - Dotacje na integrację systemów informatycznych

Celem działania 8.2 PO IG jest wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B poprzez stymulowanie powstawania wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych pomiędzy przedsiębiorcami w formie elektronicznej. Ideą przewodnią tego działania jest wdrażanie w polskich przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), ułatwiających zacieśnianie współpracy z partnerami biznesowymi.

Kto może pozyskać dofinansowanie w ramach działania 8.2 PO IG

O wsparcie w ramach 8.2 PO IG ubiegać się mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę firmy na terytorium Rzeczpospolitej Polski (w wypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania na terenie RP) współdziałający na podstawie zawartych umów o współpracy, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne poprzez wdrażanie i integrację nowych lub dotychczas stosowanych systemów informatycznych i automatyzację realizowanych pomiędzy sobą procesów biznesowych.

Nowość

W ramach nowelizacji rozporządzenia dopuszczalne będzie składane projektów przez koordynatorów sieci kontrahentów - przy czym koordynator nie będzie musiał spełniać kryteriów MSP. ( będzie mógł nim być np. duży przedsiębiorca)

Wsparcie wdrażania w przedsiębiorstwach narzędzi ICT, rozwijanie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw i między przedsiębiorstwami (tzw. Business-to Bussines - B2B) to elementy biznesowe, bez których firma w dobie gospodarki opartej na wiedzy nie może przynosić zysku i być konkurencyjna.

Na co można uzyskać dofinansowanie - koszty kwalifikowane

Dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej trzema współpracującymi przedsiębiorcami.

Typowy projekt obejmuje wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych, a także wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.

Poziom dofinansowania

Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od kategorii wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W ramach wydatków inwestycyjnych przedsiębiorcy mogą uzyskać do 70% dofinansowania, w zależności od statusu przedsiębiorcy oraz lokalizacji projektu.

Województwa Mikro i małe Średnie
kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko mazurskie 70% 60%
dolnośląskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 60% 50%
mazowieckie
50% 40%

W ramach wydatków na doradztwo poziom intensywności wsparcia wynosi do 50%

W działaniu 8.2. PO IG możliwe jest uzyskanie wsparcia na prowadzenie szkoleń o charakterze specjalistycznym, niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Poziom wsparcia na szkolenia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi od 35% do 45%.

Ponadto możliwe jest dofinansowanie w ramach pomocy de minimis instrumentów zabezpieczających realizację umowy, kosztów otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego oraz wydatków związanych z działaniami informacyjnymi o współfinansowaniu projektów przez UE. na poziomie do 85% w/w wydatków.

Ważne

W ramach nowelizacji rozporządzenia - przedsiębiorca korzystający z usług firmy doradczej pomagającej mu przygotować wniosek i biznesplan może liczyć na refundację 85% kosztów związanych z doradztwem.

Nie zwlekaj - przygotuj się z nami już dziś do najbliższego naboru!

Najbliższe nabory 

Nabór I   17.IV-30.IV

Nabór II  17.VI-28.VI

Wielkość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych - 20tys zł
Maksymalna kwota wsparcia - 2mln zł.


883-43-63-13Zadzwoń i umów się na spotkanie z naszym doradcą - który oceni realne szanse pozyskania wsparcia,
( wstępna analiza możliwych do zdobycia punktów) przedstawi niezbędne informacje odnośnie projektu oraz zaprezentuje ofertę współpracy dla działania 8.2 PO IG